Fyzioterapie zahrnuje širokou škálu metod a technik. Kterou z nich zvolit tak, aby pro vás a vaše obtíže měla co největší přínos? V EuroPainClinics Fyzio využíváme jako sofistikovaný nástroj diagnostiky počítačový software MFK, který provede analýzu výsledků vyšetření fyzioterapeutem, ukáže fungování těla v obrazových mapách a napomůže zvolit nejefektivnější terapeutický postup.

Svěřte se nám se svojí bolestí

Při fyzioterapii se primárně zabýváme příčinou vaší bolesti, která je mnohdy skrytá zcela jinde než v místě, kde bolest pociťujete. Klíčová je přesná diagnostika, která umožní tuto příčinu přesně lokalizovat. V EuroPainClinics Fyzio pracujeme podle přesných postupů, jejichž cílem je dovést vás krok po kroku k nejlepšímu výsledku. Při vstupním vyšetření je proto pro nás základem dozvědět se od vás o vaší bolesti a jejím původu co nejvíce. Prvním důležitým krokem je odběr anamnézy, která o vašem těle a celkovém zdravotním stavu mnohé napoví. Přináší řadu informací k vašim pohybovým obtížím, dalším nemocem a úrazům. Zároveň může poukázat například na genetické predispozice, které s vaším problémem mohou mít souvislost.

Nahlédněte do map vašeho těla

Dříve než se zaměříme na váš individuální fyzioterapeutický plán, přistupujeme k vlastnímu klinickému vyšetření, jehož základem je svalový test hodnotící aktivitu vašich svalů. Co to znamená? Terapeut s klientem testují jednotlivé svaly a výsledky zadávají do systému MFK, který je následně vyhodnotí a zpracuje do obrazových map. Díky tomu klient i terapeut mají možnost porozumět příčině obtíží a jejich propojenosti napříč systémy (nervy, svaly, páteř, klouby, vnitřní orgány). To vše dává základ ke správně cílené terapii.

Obrazové diagnostické mapy jednotlivých anatomických struktur barevně označují místa a stupeň největšího zatížení, svalovou nerovnováhu (dysbalanci) a prakticky všechny výchylky z normy těla. Nespornou výhodou je, že vy sami přímo vidíte na obrazovce, co je ve vašem těle "v nepořádku“. Vaše fyzioterapeutka vám přesně vysvětlí, na která místa a které struktury je potřeba se intenzivně zaměřit a navrhne vhodnou metodu vaší terapie. Obrazové mapy máte k dispozici po celou dobu vaší fyzioterapie a můžete tak pravidelně sledovat vaše pokroky a zlepšení.  

Ukázka obrazové mapy MFK: Projekce svalového zatížení v těle

Motivujte sami sebe k léčbě

Fyzioterapie je příležitostí naučit se správným cvičením a správnými pohybovými vzory vyhnout se bolesti, nebo dosáhnout jejího snížení či odstranění. V EuroPainClinics Fyzio razíme myšlenku, že nutné je zahájit cvičení včas a ideálně před či paralelně s léčbou, zejména při indikovaném endoskopickém výkonu. To je také výhodou našich pracovišť fyzioterapie, které jsou provázány s ambulancemi intervenční léčby bolesti EuroPainClinics. Toto propojení je pro vás jedinečným benefitem – o vaší bolesti a pohybových obtížích vědí lékaři-specialisté léčby bolesti a fyzioterapeuti zároveň, což umožňuje vzájemně a průběžně korigovat váš celkový proces léčby. Je však třeba mít stále na mysli, že efektivita celého léčebného procesu je z převažující části ovlivněna vaší motivací, trpělivostí a vytrvalostí.

Odborná textová spolupráce: Bc. Bára Beníršková, fyzioterapeut


Pokud vás trápí bolest páteře či pohybového systému, odešlete nám vyplněný formulář bezplatné služby E-Fyzio konzultace. Pokud je fyzioterapie pro vás vhodným řešením, rádi vám navrhneme termín vstupního vyšetření v našich ambulancích v Brně a Hradci Králové.


 
Bezplatná online eFyzio-konzultace

Objednejte se do EuroPainClinics Fyzio vyplněním a odesláním formuláře bezplatné eFyzio-konzultace. Vaše obtíže budou posouzeny našimi specialisty a na základě toho vám navrhneme nejvhodnější způsob vaší terapie.

EuroPainClinics Fyzioterapie eFyzio-konzultaceBezplatná eFyzio-konzultace s fyzioterapeutem

EuroPainClinics FyzioterapieŠetří váš čas

EuroPainClinics FyzioterapieŠetří vaše peníze

Blog

Naše poradna: Má fyzioterapie smysl před operací páteře?
23.11.2022

Naše poradna: Má fyzioterapie smysl před operací páteře?

Každá operace znamená pro člověka nejen fyzický zásah do jeho organismu, ale také značnou psychickou zátěž. Operace jako neznámá situace přirozeně vyvolává u pacienta řadu otázek a obav –...
Zobrazit
Naše poradna: Bude mě fyzioterapie bolet?
27.10.2022

Naše poradna: Bude mě fyzioterapie bolet?

O nejvhodnější fyzioterapeutické metodě rozhoduje váš fyzioterapeut na základě diagnostiky příčiny funkční poruchy, která vám způsobuje bolest či pohybové obtíže. Pomůže vám porozumět mec...
Zobrazit
Vaše příběhy: Fyzioterapie a intervence pod jednou střechou
24.10.2022

Vaše příběhy: Fyzioterapie a intervence pod jednou střechou

Fyzioterapie je v léčbě bolesti obvykle považována za cestu první volby. Pokud je současně kombinována s intervenčním výkonem, efekt terapie se může znásobit. Zkušenost, jak zvlád...
Zobrazit