Magnetická rezonance, CT, rentgen či ultrazvuk bez nálezu, a přesto stále cítíte bolest? Jak je možné, že ani ty nejchytřejší zobrazovací metody nenachází příčinu? Odpovědí je funkční porucha. Přesněji funkční porucha pohybového aparátu, kterou mnoho z nás již někdy bezesporu pocítilo.


Jak pohybové poruchy dělíme

Poruchy pohybového aparátu jsou jedním z nejčastějších problémů, který přivádí pacienty k lékaři a fyzioterapeutovi. Obecně se dělí na funkční a strukturální. Pro jejich správnou a efektivní léčbu je velmi důležité pochopit nejenom to, jaký je mezi nimi rozdíl, ale i vzájemná souvislost a návaznost.

Funkční poruchy jsou poruchy v měkkých tkáních, ke kterým patří kůže, podkoží, fascie, ligamenta neboli vazy, kontraktilní (svalové) i nekontraktilní (pojivové) komponenty svalu a okostice, odborně periost. Tyto poruchy vyvolávají nejrůznější klinické projevy –.ať už bolest, změny rozsahu pohybu v kloubech, snížení svalové síly, bolesti úponů a další. V lidské populaci se vyskytují velmi často a často mají také proměnlivé projevy s takzvaným chronicko-intermitentním průběhem. To znamená, že se v průběhu času, často i let, střídají období, kdy má člověk větší bolesti a kdy má stavy bez bolesti. Jde o poruchu funkce bez narušení struktury.

Strukturální poruchy mají naopak jasný nález na zobrazovacích metodách, jako je magnetická rezonance (MRI), počítačová tomografie (CT), rentgen či ultrazvuk. Bolest u těchto poruch není tak výrazně proměnlivá, stejně tak problém má svou danou lokalizaci. K těmto strukturálním poruchám se řadí zlomeniny, luxace čili vymknutí kloubu, natržení či utržení šlachy nebo svalu, a dále také degenerativní onemocnění – artrózy, spondylartrózy, nádorová onemocnění, či dna a artritida a mnoho dalších. Od funkčních poruch je nelze úplně oddělit, jak se dozvíte dále v článku.Jak funkční porucha vzniká?

Na počátku je často přetížení, které může mít řadu vyvolávajících faktorů: stres, profesní či sportovní zatížení, neschopnost relaxace, chronickou únavu či chybné pohybové návyky a obecně neekonomické zatěžování. Právě tyto faktory vedou dříve nebo později k přetížení, které vyvolává takzvanou reflexní změnu. Nabízí se otázka – co to je reflexní změna a jakou má souvislost s funkční poruchou? Reflexní změna je v praxi blokáda, bolestivý spoušťový bod ve svalu (tzv. trigger point), zvýšená potivost, teplota či zčervenání dané oblasti, která je v důsledku podráždění receptorů často spojena s bolestí. Neřešené reflexní změny vedou ke vzniku již zmiňované funkční poruchy
Typickým příkladem je bolest krční páteře po dlouhodobém sezení ve shrbení u počítače. Přetížení krční páteře způsobí blokádu, zvýšené napětí svalů, snížení pohyblivosti páteře a další změny provázené bolestí, na které „nasedá“ změna pohybového stereotypu a zapojení neadekvátních svalů. Všechny tyto změny způsobí v důsledku změnu funkce dané oblasti, respektive funkční poruchu pohybového aparátu.

Jak "z toho ven"?

Jinak řečeno – funkční změna je již komplex vícero reflexních změn, který ovlivňuje náš pohybový aparát a mění jeho funkci. Bolest je následně informací, že něco není v pořádku. Je to ukazatel, že tělo je přetížené a je třeba mu pomoci.

V první řadě je cílem odstranit, nebo alespoň snížit vyvolávající faktor či faktory: obecně stres včetně práce spojené se stresem, nezvyklou námahu, dlouhé sezení či naší fyzické kondici neadekvátní sportovní výkon. Ideální je do svého životního stylu zařadit relaxační techniky, dopřát si vhodnou a dostatečnou regeneraci, osvojit si pravidla spánkové hygieny pro kvalitnější spánek. V případě potřeby je také zcela namístě vyhledat odbornou pomoc u kvalifikovaného psychoterapeuta.


Nepostradatelná úloha fyzioterapeuta

V některých případech může po odstranění vyvolávající příčiny dojít k samovolné úpravě a tělo se zvládne navrátit k bezbolestnému normálu. Primárně je však vždy vhodné vyhledat pomoc fyzioterapeuta, který reflexní změny odstraní vhodnou terapií, ať už ve formě technik mobilizace, manipulace, trakce či práce s kůží, podkožím, svaly a fasciemi.

Funkční porucha pohybového aparátu je často nevhodně řešena farmaky a obstřiky. I z tohoto důvodu je zásah fyzioterapeuta nepostradatelný. Fyzioterapeut řeší nejen aktuální problém a bolest, ale také hledá primární příčinu vzniku bolesti. Obrazně řečeno je detektivem, který se pomocí svých rukou, zraku a získaných informací (anamnézy) snaží „dojít k pachateli“ způsobujícímu pacientovu bolest a diskomfort. Nalezení primární příčiny je klíčové k dlouhodobému stavu bez bolesti.

Funkční a strukturální poruchy spolu často souvisí

Práci fyzioterapeuta ztěžuje fakt, že funkční poruchy se na těle takzvaně řetězí. V praxi to znamená, že porucha v jedné části pohybového aparátu vyvolá poruchu i v ostatních. Běžným příkladem je spojitost bederní páteře a kyčelního kloubu. Proto je důležité pacienta posuzovat nejen v rámci lokálních změn, ale i z globálního hlediska. Kromě svojí generalizace neboli řetězení je funkční porucha typická svou reverzibilitou (návratností). Pokud ji začneme řešit včas a vhodně zvolenou terapií, je velká pravděpodobnost, že u pacienta dojde k návratu k normě a bezbolestnému stavu. Jestliže však k řešení funkční poruchy nedojde, hrozí vznik strukturální poruchy – a právě zde se dostáváme k propojení funkční a strukturální poruchy, jak jsme již zmínili na začátku článku.
Můžeme opět použít příklad bolesti krční páteře s nevhodným postavením krčních obratlů a tahem svalů, které při žádné nebo nedostatečné terapii mohou vést až k výhřezu krční meziobratlové ploténky. V tu chvíli již dochází ke změně struktury. Podobně je tomu i u herniací (výhřezů) v oblasti bederní páteře, které mají funkční podklad v mnoha případech. 

Proto by měl být bolestivý stav řešen vždy co nejdříve, s intervencí zkušeného fyzioterapeuta, který zvolí pro pacienta nejoptimálnější fyzioterapii.

Odborná textová spolupráce: Bc. Bára Beníršková

Řešení funkčních poruch je každodenním pracovní chlebem☺ i na našich pracovištích EuroPainClinics Fyzio. Neváhejte a obraťte se na nás s vašimi obtížemi, rádi vám na základě přesné diagnostiky vytvoříme terapii na míru! Objednejte si svůj termín s využitím E-Fyzio konzultace!


Bezplatná online eFyzio-konzultace

Objednejte se do EuroPainClinics Fyzio Brno a EuroPainClinics Fyzio Hradec Králové vyplněním a odesláním formuláře bezplatné eFyzio-konzultace. Vaše obtíže budou posouzeny našimi specialisty a na základě toho vám navrhneme nejvhodnější způsob vaší terapie.

EuroPainClinics Fyzioterapie eFyzio-konzultaceBezplatná eFyzio-konzultace s fyzioterapeutem

EuroPainClinics FyzioterapieŠetří váš čas

EuroPainClinics FyzioterapieŠetří vaše peníze

Blog

Vítáme novou posilu EuroPainClinics Fyzio Brno!
28.11.2023

Vítáme novou posilu EuroPainClinics Fyzio Brno!

Představujeme vám novou sympatickou tvář našeho pracoviště fyzioterapie EuroPainClinics Fyzio Brno, kterou je od letošního listopadu fyzioterapeutka Mgr. Michaela Vodičková. Srdeč...
Zobrazit
Bolesti hlavy ako každodenný problém
09.11.2023

Bolesti hlavy ako každodenný problém

Šťastní ľudia sú tí, ktorí bolesť hlavy vôbec nepoznajú. Bohužiaľ, pravdepodobne každého z nás už aspoň raz hlava bolela. Bolesť hlavy sa stáva jednou s najčastejších každodenných...
Zobrazit
Proč je imunita v našem životě důležitá
18.10.2023

Proč je imunita v našem životě důležitá

Podzim je období, kdy se tradičně hlavním tématem stává odolnost našeho organismu vůči nachlazení, chřipce, ale i jiným nemocem. Této obranyschopnosti jako základu naší imunity je...
Zobrazit